غیرفعال کردن Driver signature enforcement

در بسیاری از موارد در نصب درایور های مخصوص سخت افزار های خاص نیاز به غیر فعال کردن Driver signature enforcement است که در اسلاید های زیر به آن پرداخته ایم.اکنون میتوانید هر درایوری را نصب کنید.