خانه > بلاگ > کوره قوس الکتریکی
1400/10/12
[ویرایش]

کوره قوس الکتریکی


کوره قوس الکتریکی (به انگلیسی: Electric Arc Furnace) که به صورت مخفف EAF نامیده می‌شود، کوره‌ای است که مواد فلزی با استفاده از یک قوس الکتریکی ذوب می‌شود. دمای ذوب و تخلیه در این کوره‌ها در حدود ۱۶۰۰ درجه و در بعضی از کوره‌های آزمایشگاهی گاهی دما به ۳۰۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. این کوره ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم ساخته میشوند که کوره مستقیم برای فلزات رسانا به گونه غالب برای این کوره تبدیل شده است.


کوره قوس الکتریکی مستقیم

دیواره کوره

موادی که برای دیواره کوره میتوان استفاده کرد عبارت اند از:

در چینش آجر میبایست منطقه های دمایی کوره را در نظر گرفت و از مواد متناسب با آن استفاده کرد. دیواره کوره معمولا به شکلی چیده میشود که آجرها به هم چفت شوند و نیازی به ملات نداشته باشند. ولی در صورت لزوم متناسب با نوع آجر مورد استفاده میبایست از مواد مخصوص استفاده کرد. برای کنترل دمای بدنه کوره از لوله های آبگرد یا پاشش آب استفاده میشود.

ترانسفورماتور

وظیفه اصلی ترانسفورماتور افزایش جریان به واسطه کاهش ولتاژ ورودی است، به همین منظور از ولتاژ بالا به عنوان ورودی ترانسفورماتور استفاده میشود. ولتاژ خروجی ترانسفورماتور معمولا کم است، در صورتی که جریان خروجی قابل تنظیم تا ده ها هزار آمپر را دارا میباشد. سیم پیچ اولیه قابلیت تغیر چیدمان ستاره یا مثلث را دارا میباشد، در صورتی که برای سیم پیچ ثانویه معمولا از حالت مثلث برای به دست آوردن بیشترین توان تحویلی به الکترودها استفاده میشود.

الکترودها

الکترودها از گرافیت به دلیل تحمل حرارت و رسانایی بالای الکتریکی ساخته میشوند و متاسفانه با قیمت گزاف از بازار خارج تامین میگردند. اساس عمل ذوب نه بخاطر گرمای الکترودها بلکه به دلیل گرمای قوس الکتریکی انجام میگیرد، قوسی که در کوره های غیر مستقیم بین دو الکترود، و در کوره مستقیم بین الکترودها و خوراک کوره شکل میگیرد. دیده شده است که در برخی موارد برای کنترل دمای الکترود از پاشش آب استفاده میشود، همچنین روی سطح الکترود ها را با یک ماده روکش مناسب میپوشانند تا از واکنش و خوردگی الکترودها جلوگیری کنند.

قوس الکتریکی

در این کوره ها، قوس الکتریکی به واسطه جریان بالا شکل میگیرد، نه ولتاژ بالا! به این شکل که برای تشکیل قوس، الکترود ها در کوره نوع مستقیم به پایین، و در کوره های غیر مستقیم به سمت هم، حرکت کرده و جریان الکتریکی برقرار میشود. با دور شده الکترودها از هم، قوس تشکیل میشود و فارغ از ولتاژ الکترودها است! در صورت استفاده از جریان DC قوس الکتریکی، پایدار تر است.

فایل ها

معرفی