نحوه دانلود، کامپایل و پروگرام پروژه AVR


در این ویدیو با نحوه دانلود، کامپایل و پروگرام پروژهای AVR آشنا بشید:

ویدیو: