خانه > بلاگ > دیکد سیگنال ریموت SMC918-4
1401/3/15
[ویرایش]

دیکد سیگنال ریموت SMC918-4


برسی و دیکد سیگنال ریموت کنترلر رادیویی که از آیسی SMC918-4 در آن استفاده شده است.

ریموت smc918-4

سیگنال

آیسی ریموت کنترلر SMC918-4 یک نوع آیسی رمزگذار(انکودر) است که وضعیت کلیدها را میخواند و آنها را برای ارسال توسط فرستنده رادیویی آماده میکند.
در تصویر زیر یک نمونه از پالس دریافتی از آیسی SMC918-4 قابل مشاهده است.


سیگنال smc918-4

فرضیات

با برسی سیگنال های دریافتی و ثابت بودن هر سیگنال برای هر بار فشرده شدن کلید، میتوان متوجه شد که این آیسی عملکرد مشابه ریموت های کدلرن دارد، ولی در تعداد و نحوه ارسال دیتا، عملکرد متفاوتی از خود نشان میدهد.

چیزی که برای ریموت های کدلرن جامعیت دارد، تقسیم بندی پکت دیتا به سه بخش است که شامل (قسمت همزمانی) ، (کد خاص فرستنده) و (وضعیت کلیدها) میباشد. {قرمز}

سیگنال دارای دو الگوی تکرار شونده است، که میتوان هر الگو را با یک مقدار باینری 0 یا 1 معادل گرفت.{زرد}

با فشردن کلیدهای مختلف میتوان دید که 6 بیت آخر تغیر میکنند و مابقی ثابت هستند، پس اگر کل پالس شامل 29 بیت باشد، میتوان گفت که این آیسی شامل 23 بیت (کد خاص فرستنده) و 6 بیت (وضعیت کلیدها) میباشد.

متوجه شدم که با فشرده شدن کلیدها، کدها به صورت ذوج هایی از بیت های 1 کنار هم تغیر میکنند!{سبز}
به عنوان مثال (کد باینری کلیدها):
000011 ، 001111 ، 110000 ، 110011 ، 111100
کد کلیدها بیانگر این است که میتوان 8 حالت مختلف برای کلیدها در نظر گرفت.

دیکد سیگنال

اگر تمام فرضیات صحیح باشند، سیگنال مطابق تصویر زیر دیکد میشود.

دیکد سیگنال smc918-4

مقدار T به احتمال زیاد متناسب با مقاومت تنظیم کننده کلاک آیسی است که برای ریموت بالا مقدار 300 میکرو ثانیه اندازه گیری شد.